Etniid Ulloliinnit med OZAS

Samisk dag i Bodø med Márkomeannu Tittel Start Slutt Arrangør Sted Tittel Etniid Ulloliinnit med OZAS Start lørdag 10. okt 2020 20:00 Slutt 10. okt 2020 21:00 Arrangør Stormen Konserthus Sted Lille sal Les mer

lørdag 10. okt 2020 20:00 Lille sal
Kjøp billetter

Fakta

Dag 1 10. okt 2020 20:00:00 - 21:00:00RArrangør Stormen Konserthus Sted Lille sal Kategori Annet

Konsertforestillingen “Eatni Ulloliidni” betyr “Mors samiske ullsjal” og er fremført av gruppa OZAS. OZAS består av søstrene Risten Anine og Sara Marielle Gaup, de har med seg musikere og dansere.

Det tradisjonelle samiske ullsjalet blir båret av alle kvinner i Sápmi og er en viktig tilhørighets- og identitetsmarkør. I forestillingen tar OZAS for seg det multifunksjonelle sjalet. Kan ullsjalet symbolisere en motsats til tabubelagte samfunnsutfordringer? Årelang assimileringspolitikk og kolonisering av Sápmi har skapt traumer og åpne sår innad i det samiske miljøet. Disse trengs å synliggjøres.  

Forestillingen har premiere på Riksscenen i Oslo 2. oktober, så dette blir andre gang forestillingen vises frem. 

//

Gåhttjop sáme bæjvváj Bådådjon prográmmajn Stormen kulturvieson lávvodagá gålgådismáno 10. biejve. Dán biejve la prográmma ållessjattugijda ja mánájda ja duodden besa biebmojt oasstet Tur kaféas girjjevuorkká rahpamájgen.

Etniid Ulloliinnit OZAS baktu Konsærttavuosádus “Eatni Ulloliidni” (“Iedne hullolijnne”) la OZAS juohkusa baktu. OZAS duogen libá oappátja guovtes Risten Anine ja Sara Marielle Gaup, sunnun li musihkkára ja gærssuliddje fáron.

Vuosádus vuostasj bále vuoseduvvá Riksscenenin Oslon gålgådismáno 2. biejve, navti dát sjaddá nuppát bále gå vuoseduvvá."

Relaterte aktiviteter