MARKERING - NEDLEGGELSE AV 132 LUFTVING STASJONSGRUPPE BODØ

Ved nyttår skal Luftforsvarets base Bodø legges ned som operativ base for Luftforsvaret.  Tittel Start Slutt Arrangør Sted Tittel MARKERING - NEDLEGGELSE AV 132 LUFTVING STASJONSGRUPPE BODØ Start onsdag 10. nov 2021 11:30 Slutt 10. nov 2021 15:30 Arrangør Forsvarets regnskapsadministra Sted Store Sal Les mer

onsdag 10. nov 2021 11:30 Store Sal
Kjøp billetter

Fakta

Dag 1 10. nov 2021 11:30:00 - 15:30:00RArrangør Forsvarets regnskapsadministra Sted Store Sal Kategori Annet

132 Luftving Stasjonsgruppe Bodø avvikles, og samtidig pensjoneres F-16 som system i Luftforsvaret etter mer enn 40 års tjeneste.

Sjef Luftforsvaret ønsker å markere dette med et seminar i kulturhuset Stormen onsdag 10. november 2021.  Dette for å anerkjenne personellet ved avdelingen som nå skal legges ned, samt markere nedleggelsen på en høytidelig og verdig måte.  Alle nåværende ansatte ved Luftforsvarets base Bodø er invitert til å delta, samt noen spesielt inviterte gjester.  Øvrige billetter ønsker Luftforsvaret blir gjort tilgjengelig for byens befolkning, og øvrige interesserte.

Seminarprogrammet vil forsøke å belyse den rollen Bodø flystasjon og F-16-systemet har hatt for både Luftforsvaret, lokalsamfunnet og for Norge og NATO, fra stasjonen ble grunnlagt på 1950-tallet og frem til idag.  

De inviterte foredragsholderne er anerkjente ressurspersoner som har solid kunnskap om temaene, og som har lang erfaring med formidling av kunnskap og historie.  I tillegg vil det være innslag fra både Sjef Luftforsvaret, Nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter og Ordføreren i Bodø kommune.  

Musikalske innslag vil være ved Luftforsvarets musikkorps, som er ett av fem profesjonelle militærkorps i Forsvarets musikk. Disse musikkorpsene har en sentral funksjon som kulturbærere for Forsvaret og bidrar i ulike sammenhenger som en brobygger mellom Forsvaret og det sivile samfunnet, og anses for å inneha et høyt kvalitetsnivå på sine konserter og ulike opptredener.  

Det vil i tillegg bli vist en video med F-16 som tema, og som seg hør og bør ser vi for oss et par overraskelser som vi håper publikum kommer til å sette pris på.

Foto: Trond Høyvik

Relaterte aktiviteter