Aria Borealis Lunch Talks

Under finner du oversikten over hvilke lunsjprater du kan delta på. Hør inspirerende historier og erfaringer fra erfarne musikere. Alle lunsjprater er gratis og åpen for alle. Tittel Start Slutt Tittel Aria Borealis Lunch Talks Start lørdag 25. juni 2022 13:00 Slutt 1. juli 2022 14:00 Les mer

lørdag 25. juni 2022 13:00 torsdag 1. jan 1970 01:00
25.06.202213:00 Frida Bringslimark

Fakta

Dag 1 25. juni 2022 13:00:00 - 1. juli 2022 14:00:00RKategori Annet

Saturday, June 25 @ 13:00 Stefan Herheim: Music theatre – a spiritual symbiosis 

Operakunsten er et universelt språk utover det trivielle vokabularet, med en eksepsjonell evne til kommunikasjon. Det viser seg likevel å være en utfordring for alle, sier Stefan Herheim i sin tale om livet som sceneregissør.

/ The art of opera is a universal language beyond the trivial vocabulary, with an exceptional capacity for communication. It still proves a challenge for everyone, says Stefan Herheim in his talk about his life as stage director. 

  

  

Monday, June 27 @ 13:00 Emma Kirkby DBE: In praise of ‘speaking harmony’ 

Emma Kirkby DBE feirer kraften og gleden ved sangtekster i det tidlige repertoaret. De heldige tidligmusikk-sangerne har en overflod av instrumenter for hånden, perfekt egnet for den menneskelige stemmen. Etter flere tiår med å ha gledet seg over denne ideelle balansen for å levere teksten, deler Emma sin begeistring i jakten på stadig mer effektive måter å "legemliggjøre" en tekst.
/ Emma Kirkby DBE celebrates the power and joy of song lyrics in the early repertoire. The lucky Early Music singers have an abundance of instruments at hand, perfectly suited for the human voice. After decades of enjoying this ideal balance for delivering the text, Emma shares her excitement in her search for ever more effective ways to ‘embody’ a lyric.  
 
 
 
 

Wednesday, June 29 Elizabeth Svarstad: Move to the music 

Dr. Elizabeth Svarstad er Norges fremste spesialist innen barokk og tidlig dans. Fra et perspektiv som kunstner, koreograf, bevegelsesleder, forsker og foredragsholder vil hun snakke om historiske kilder for dans og hvordan kunnskap om dans og kroppslige praksiser fra det attende århundre kan være grunnlaget for tolkningen av tidens musikalske praksis.

/ Dr. Elizabeth Svarstad is Norway's foremost specialist in Baroque and early dance. From a perspective as artist, choreographer, movement director, researcher and lecturer, she will talk about historical sources for dance and how knowledge in dance and bodily practices of the eighteenth century may inform the interpretation of musical practices of the time. 

 
 

   

Friday, July 1 Lars Ulrik Mortensen:  The Performer as Composer. Thoughts on Early Music Performance. 

Det er vanlig å anta – og ofte lære – at utøverens rolle er å gjengi komponistens notasjon så trofast som mulig. "Spill det som er skrevet!" Men spesielt i tidlig musikk bryter denne antagelsen fullstendig sammen, ettersom komponister på 1600- og 1700-tallet stort sett bare noterte de "rå" musikktonene. Lars Ulrik utforsker en rekke eksempler fra ulike stilarter for å illustrere den vitale rollen til den stilbevisste utøveren i å skape et levende, spontant og tidsriktig musikalsk miljø.

/ It is commonly assumed - and frequently taught - that the role of the performer is to reproduce the composer's notation as faithfully as possible. "Play what is written!" However, in Early Music especially, this assumption breaks down completely, as composers in the 17th and 18th Centuries mostly notated only the "raw" musical notes. Lars Ulrik explores a number of examples from different styles to illustrate the vital role of the stylistically aware performer in creating a living, spontaneous and contemporary musical environment. 

Relaterte aktiviteter