Relæxt - Konserter med lav terskel introduseres

Arktisk Filharmoni introduserer Relæxt på flere av sine konserter for at kulturopplevelser skal kunne være for absolutt alle. Konsertene legger til rette for alle som kan oppleve det som utfordrende å delta på ordinære forestillinger.

18.02.202211:58 Tina Charlotte Andersen

Alle skal få muligheten til å delta i kulturlivet. Nå setter Arktisk Filharmoni opp egne konserter hvor det tilrettelegges for at flere skal få muligheten til å delta. På Relaxed-konserter er det lov å gå inn og ut av salen, snakke høyt og det er tilrettelagt med senket lydnivå og mer lys på konsertene for å nevne noe. 

I tillegg blir man møtt av verter på Stormen

Konserthus som er til stede for å assistere og sørge for at alle føler seg trygge. Terskelen skal rett og slett bli lavere, sier Charlotte Gjertsen fra Arktisk Filharmoni.

Også perfekt for barn og familier

Barneminister Marie Stokke gleder seg også til å kunne ta imot nye publikumsgrupper på Stormen. - Det er et skritt i riktig retning mot et mer inkluderende og mangfoldig kulturliv, sier hun. Konseptet gjør det også mulig å ha med barn på konsertene siden det er takhøyde for støy og at man ikke klarer å sitte i ro. I tillegg har forestillingene samme høye kvalitet, men til en fin pris.