Takker av som styreleder

Arild Olsen takker av som styreleder i Stormen Konserthus.

29.04.202211:39 Tina Charlotte Andersen

Olsen har vært styreleder i Stormen siden 2018 og det er i følge han et spørsmål om kapasitet i forhold til sine mange verv som har vært avgjørende. Han beskriver tiden på Stormen som en artig epoke i livet og at han har stor tiltro på det gjenværende styret.

 

Nestleder i styret Rita Lekang tiltrer nå med umiddelbar virkning som fungerende styreleder i påvente av at Bodø Kommune starter prosessen med å finne en erstatter.

  – Det er beklagelig at Arild Olsen har gått av. Styret på Stormen Konserthus vil gjerne takke Arild for et flott arbeid og det store bidraget han har gjort for konserthuset gjennom fire år. Han har skapt et nytt grunnlag for konserthuset, sier Lekang.

 

Lekang er Regionleder i LO og ser frem til å gå over i rollen som styreleder. – Konserthuset er for tiden inne i en flott og positiv utvikling frem mot Bodø 2024, så det er et attraktivt verv for en ny styreleder, fortsetter nestlederen.

 

Arild Olsen har meddelt konserthusets styre, at hans fratreden skjer med virkning fra 1. mai 2022.