En fortvilet situasjon - full av håp

Det er ingen enkel situasjon dette med korona. Og selv om Stormen konserthus ser lukket ut fra utsiden, er det liv på innsiden.  - Vi er uten publikum nå, men det skjer mye spennende på innsiden, sier konserthusdirektør Rasmus Adrian.

27.01.202109:34 Eline Christine Aunmo

Han beskriver en situasjon i konserthuset som er vanskelig å fortolke. Skal man åpne opp for publikum under strenge smitteverntiltak, eller skal man lytte til regjerningens anbefalinger om å utsette alt av arrangementer?

- Vet du, vi har blitt mestere i å endre, justere, flytte eller avlyse arrangementer. Og det er ikke lett. Det koster krefter og tar mye energi. Likevel var de nasjonale anbefalingene grei å fortolke før jul, de ga oss et klart bilde på hva vi måtte forholde oss til, og vi klarte å sy sammen et program og ta imot publikum. Men nå er det annerledes, sier Adrian.

Han blir stille, rister på hodet. Tar av seg den tykke vinterjakka og går for å lete etter lysbryteren. Han kommer tilbake, og setter seg rolig ned på scenekanten.

Det har vært stor fortvilelse i kulturlivet gjennom pandemien. Likevel har direktør Rasmus Adrian i Stormen konserthus sett muligheter til viktige endringer det ville vært vanskelig å gjennomføre i en normal situasjon. - Vi har fått rom til å bygge stor tillit på innsiden av huset, sier han. (Foto: Christine Karijord)

- Jeg synes rett og slett at det er vanskelig å fortolke dagens nasjonale anbefalinger. Det er lov å arrangere, men det anbefales å ikke gjøre det. Fortolkningsrommet er så mye større nå enn før jul. Det anbefales å utsette alt. Skal jeg ta dette bokstavelig, eller er det bare en anbefaling? Som ansvarlig arrangør så er dette fortvilende, også siden andre kulturhus fortolker dette på forskjellige måter, sier Adrian.

Han reiser seg opp og ser ut i en storsal med tomme seter. Står likevel støtt, alene på den store scenen, mens han speider ut og drømmer om en ny vår - en vår etter Korona.

- Det er ikke med god vilje at dørene er lukket for publikum nå, det skal du vite. Det ligger i mitt DNA etter mange år i denne bransjen å invitere publikum inn. Det er en trist og vanskelig situasjon, medgir Adrian.

Men så liker også Rasmus Adrian utfordringer. For det sånn han er skrudd sammen. Han liker å ta ting på strak arm, engasjere de han har rundt seg - få frem det beste i folk. Og det har vært noe av det fine med denne vanskelige tiden, det å se hvilke ressurser Stormen konserthus faktisk har på innsiden.

- Vi har mange prosesser på gang. Vi jobber hardt med å utvikle oss som team. Vi jobber med å få et felles språk gjennom felles verdier her i huset, og jeg opplever medarbeidere som er glade, trygge og engasjerte, tross situasjonen vi er i. Vet du, jeg har folk rundt meg som finner gode løsninger på svært store problemer - og vi gjør det sammen, smiler konserthusdirektøren.

For han mener at det ikke er noen hemmelighet at det ikke har vært så lett på innsiden av Stormen konserthus.

- Jeg opplever at tillitsnivået og kommunikasjonen innad på huset har steget til et høyt nivå. Vi er en gjeng på samme lag, og dette er en prosess vi har hatt stort fokus på. I tillegg jobber vi med å utvikle IT-systemene våre slik at også de «snakker sammen». Dette vil på sikt frigjøre store ressurser i administrasjonen. Tidligere måtte mye gjøres manuelt, forklarer Adrian.

Målet til direktør Rasmus Adrian i Stormen konserthus på andre siden av Korona, er å gjøre Bodø til en bedre by å bo i. (Foto: Christine Karijord)

 

For det er alltid noe å ta tak i, alltid noe å bli bedre på.

- Kommunikasjon er alltid en stor utfordring i store organisasjoner, at relevant informasjon når de rette menneskene og at vi samtidig finner en effektiv måte å gjøre det på, selv om systemene er nokså komplekse. Det er alltid noe som ikke er godt nok, men da har vi noe å strekke oss etter. Derfor har vi brukt utfordringene i høst og i vinter til å analysere hvor vi må utvikle oss for å bli et bedre konserthus i praksis, sier Adrian.  

Men det tar energi, Adrian innrømmer det. Og nå er håpet at en ny vår skal komme, at gjengen i Stormen konserthus skal ha overskudd til å gjennomføre prosjekter som planlegges.

- Denne tiden har gitt oss en stor mulighet til å tenke nytt. Vi har utviklet rutiner som er gull verdt også senere. Vi på huset har hatt anledning til å stille hverandre «de dumme spørsmålene», og det har bidratt til både initiativ, kreativitet og det å tørre å tenke nytt. Slikt skaper en god kultur, sier konserthusdirektøren.

 

Så alt i alt. Tross korona, tross manglende publikum og tomme seter, tross heftige runder med justeringer, arrangementer og smittevernregler - så har det skjedd mye bra i Stormen det siste halve året som Adrian tror publikum vil merke på sikt, når våren og lyset kommer tilbake for fullt. 

- Inne i huset har vi det godt. Selv føler jeg meg trygg i jobben min. Jeg kom inn en dør til mye uro og et høyt konfliktnivå, og opplever nå en tillit generelt her i Stormen, med gode og engasjerte medarbeidere som gjerne vi utvikle konserthuset videre. Det er rett og slett en stor glede å være sjef til denne gjengen, sier Adrian. 

Han mener engasjementet og kulturen som nå etablerer seg i Stormen konserthus vil synes på den andre siden av Korona, uten tvil.

- I kraft av nytenking, nye samarbeid og spennende arrangementer tror jeg publikum i Bodø vil oppleve en profil og et kulturhus som inviterer flere publikumsgrupper og som dekker flere behov. Jeg tror vi kommer til å se et konserthus som i høyere grad får til flere fellesprosjekter sammen med andre. Jeg ønsker at Stormen konserthus skal gjøre Bodø til et bedre sted å bo, det er det dette handler om - oppriktig talt, sier Adrian.

Han mener det er viktig å romme det folkelige og samtidig ha forståelse for den knivskarpe kulturkvaliteten som ligger i flere ulike sjangre - både den for barn, for ungdommer og det mer elitære.

- Vi skal også være en ressurs for kulturlivet i Bodø generelt. Støtte opp om å skape mer kultur, også utenfor oss selv gjennom å bidra til å realisere andres drømmer i Bodø. Vi skal ikke være en lukket institusjon, men et virkemiddel for kulturlivet utenfor oss selv der våre ressurser og kompetanse kan bidra hjelpe andre. Så skal alle skal føle seg velkommen i Stormen konserthus - uansett bakgrunn, avslutter Adrian.

Tom scene. Tomme seter. Likevel håp om en ny vår etter Korona. - Jeg vet at kraften som ligger i Stormen konserthus vil forløse seg etter denne fortvilende perioden vi alle har vært del av, sier direktør Rasmus Adrian i Stormen konserthus. (Foto: Christine Karijord)