- Fargespill gjør Bodø til en bedre by

Fargespill er et musikalsk møte mellom unge mennesker, deres historier om hvem de er og hvor de kommer fra. - Fargespill gjør Bodø til en bedre by, sier prosjektleder Alice Sivertsen (48) i Stormen Konserthus.

11.12.202017:06 Eline Christine Aunmo

Hver tirsdag gjennom hele skoleåret hentes og leveres elever fra bodøskolene med buss. Når barna kommer til Stormen konserthus er maten klar. Så er det øving, sang og dans, der norske musikktradisjoner møter global barne- og ungdomskultur.

- Mitt mantra er at barna fortjener den samme profesjonaliteten som voksne, i alle ledd. Alle som er med i Fargespill skal kjenne at de blir tatt på alvor, sier Alice, mens hun smører brødskiver i hopetall som barna skal spise før dagens øving.

Prosjektleder Alice Sivertsen (48) for Fargespill i Stormen konserthus brenner for barn og unge i kulturlivet i Bodø. For henne gjør prosjektet Fargespill Bodø til en bedre by. (Foto: Christine Karijord)

Med et brennende hjerte for Fargespill

For Alice er det å samle barn og gi dem et verdifullt kulturtilbud i trygge rammer med rom for utvikling gjennom profesjonalitet, svært viktig.

- Går jeg inn i noe jeg har tro på, så er det med hud og hår. Jeg brenner sterkt for det lokale kulturlivet, og det å få ned skillet mellom profesjonelle og amatører. Det handler også om rekrutering. Jeg gjør det jeg kan for å la barna få opplevelsen og følelsen av å bli tatt på alvor, sier Alice, som er utdannet faglærer innen musikk, religion og historie. I tillegg har hun en bakgrunn fra blant annet Den kulturelle Skolesekken og som dirigent i Domkirkens Sangskole, og sist som leder for Ad Lib Jazzklubb.

- Fargespill er også en unik arena for integrering. Kriteriene for å bli med er at barna er glad i sang, musikk og dans. Gjerne med krysskulturell bakgrunn, selv om det ikke er nødvendig. Dette er faktisk ett av de største prosjektene Stormen konserthus gjør, og at vi har et slikt prosjekt her gjør Bodø til en bedre by, sier Alice.

For prosjektleder Alice Sivertsen er det viktig med tett dialog med både barna, foreldre og skole. På den måten legges det til rette for kontinuitet og mestring. Her sammen med barna som får mat før øving. (Foto: Christine Karijord)

Hun mener ringvirkningene er store.

- En ting er det faglige og alt barna lærer, en annen ting er det sosiale. Vi ser sterke bånd som knyttes, språk som utvikles og kulturell integrering på kryss og tvers av hvor enn barna kommer fra, sier prosjektlederen.

Verden samles i Stormen konserthus

Inne i øvingslokalet synges det på mange språk. Melodien er den samme. Små barneøyne skinner mens armer strekkes i været til taktfulle rytmer. Og slik samles hele verden i en spennende synergi, inne i et øvingslokale i Stormen konserthus i Bodø.

- Det er veldig gøy, for jeg liker så godt å danse og synge. Så blir jeg kjent med nye folk og har fått masse nye venner. Og da vet jeg at jeg er trygg, sier Liana Alexandra Skogseth (8).

For henne og Kusai Khalil (11) har Fargespill blitt en viktig fritidsaktivitet de gleder seg til hver eneste uke.

Kusai Khalil (11) og Liana Alexandra Skogseth (8) forteller at Fargespill har blitt en fritidsaktivitet de gleder seg til og at de har fått mange nye venner. (Foto: Christine Karijord)

- Jeg og en venn her laget en rap, og den skal vi få jobbe mer med og gjøre skikkelig bra. Jeg visste ikke helt hva Fargespill var først, men vi gjør masse forskjellig og alle er veldig gode venner. Folk støtter hverandre og er snille, sier Kusai.

De forteller at man blir enda bedre kjent hver eneste tirsdag når det er øving. Og at det blir veldig spennende, men også litt skummelt, å lage den store forestillingen som skal være 12. juni 2021 i Store Sal, sammen med Arktisk filharmoni og Bodø Rythm Group.

- Det er fint at alle får synge. Uansett om man gjør det bra eller ikke, så er det ingen som klager. Det gjør at jeg tør mer og blir mindre redd. Om noen gjør en feil i forestillingen, så blir nok folk som ser på glad uansett. Det har jeg lært, sier Kusai.

- Så lærer vi å synge på mange forskjellige språk. Vi har sanger på både arabisk og somalisk, legger Liana til.

Verdens nordligste Fargespill

Fargespill Bodø er det eneste av sitt slag nord for Trondhjem. Med i produksjonen er det cirka 60 barn mellom sju og 20 år. Språk er ingen hindring for å delta, og skulle det være behov, så stilles tolk til disposisjon.

- Og det skal ikke koste en krone å være med. Det ble gjort et pilotprosjekt i 2016, og da så vi noen utfordringer, blant annet det med å stille til øving. Det er derfor barna hentes og bringes fra og tilbake til skolene de går på. Vi har et utrolig godt samarbeid med skolene rundt om i byen, og skulle det være noe så er dialogen på plass med en gang, forteller Alice.

Hun mener oppfølgingen av barna er veldig viktig.

- Alle har ikke like forutsetninger for å delta kontinuerlig og komme seg av gårde på øving. At vi valgte å hente og bringe barna gjør at det er større sjanse for at de blir værende i Fargespill gjennom hele skoleåret, sier prosjektlederen.

Og at Fargespill er viktig for henne, er det ingen tvil om.

- Ideen om Fargespill startet hos Nordnorsk Jazzsenter i 2015. Det ble gjort en pilot i 2016, og Jazzsenteret forsøkte å få noen til å drive prosjektet videre, uten hell. Så når jeg fikk jobben som leder i Ad Lib, fikk jeg styret med på at dette var et prosjekt som vi måtte få opp å gå igjen. Så da startet jobben med Fargespill – Bodø, forteller Alice, som etterhvert bestemte seg for å søke jobb i Stormen konserthus.

- Da jeg var på intervju om jobben som prosjektleder i Stormen Konserthus, spurte jeg om muligheten til å ta med meg Fargespill til konserthuset, noe de var positive til. Du kan ane jeg ble glad da jeg både fikk jobben og ja til å ta med meg Fargespill. Stormen gikk inn med midler, og jeg får jobbe videre med det jeg virkelig brenner for - barn og unge, sier Alice.

Musikklærer Arnfinn Bergrabb mener det er svært givende å jobbe med Fargespill og forteller om morsomme øvinger og entusiastiske barn. Her sammen med de eldste Fargespill-barna og sanger Thale Krogtoft. (Foto: Christine Karijord)

Fakta Fargespill:

· Er et multikulturelt helårsprosjekt med utspring i Bergen, der rundt 80 barn og unge fra ca. 30 land inkludert Norge, medvirker. De fleste av barna og ungdommene er kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere.

· Et musikalsk møte med unge menneskers historie om hvem de er og hvor de kommer fra. Forestillingene er bygget på musikk, sang og dans som aktørene har med seg fra sine respektive hjemland og kulturer. Dette materialet forenes med norske musikktradisjoner og global ungdomskultur.

· Fargespillforestillingene er besøkt av over 100.000 publikummere siden starten i 2004.

· Fargespill Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Arktisk Filharmoni, Nordnorsk Jazzsenter, Bodø Rhythm Group, Stormen Bibliotek og Norsk Folkehjelp, og er organisert under Stormen konserthus. Det er også en del av Bodø 2024.

· 12. juni 2021 settes forestillingen opp i konserthuset.

(Kilde: www.fargespill.no)