Informasjon i forbindelse med korona-viruset

Stormen Konserthus har endelig åpnet for publikum igjen. Utover høsten vil vi ha redusert kapasitet, men vi ønsker likevel å tilby gode opplevelser i trygge omgivelser og innenfor gjeldende smittevernregler.

04.09.202009:12 Eline Christine Aunmo

Se informasjon her om avlyste eller flyttede arrangementer.

INFORMASJON OPPDATERT: 18. NOVEMBER

SMITTEVERNTILTAK

I Stormen Konserthus praktiser vi gode smittevernrutiner slik at du skal føle deg trygg når du besøker oss. Her kan du lese litt mer om smitteverntiltakene våre:

BILLETTSALG

 • I henhold til nåværende smittevernregler selger vi kun inntil 200 billetter i saler med fastmonterte seter. I saler uten fastmonterte møbler har vi en begrensning på 50 billetter.

 • I Store sal vil annen hver rad være tom, og det er automatisk lagt inn 1 ledig sete mellom hvert billettkjøp.

 • På Sinus har vi kafémøblering under hvert arrangement. Bord og stoler er plassert med forsvarlig avstand, og vi ber om at publikum ikke flytter på oppsettet verken i sal eller i øvrige publikumsområder.

 • På Sinus handler du fra bordet gjennom utplasserte QR-koder, og du får bestillingen servert ved bordet. Slik unngår vi ansamling av folk rundt baren. 

 • I Lille sal har vi også kafémøblering med unummererte plasser, men mindre annet er oppgitt. Ved bruk av amfi følger vi samme oppsett som i Store sal. 

 • Vi anbefaler at billetter kjøpes på nett, men vi bistår deg selvsagt i billettskrankens åpningstider (09.00–15.30) ved behov. Vi registrerer kontaktinformasjon på alle våre gjester, i henhold til eventuell smittesporing.

 • Alle forestillinger starter presis, og til det klokkeslettet som er oppgitt på billetten. Vi ber alle om å være ute i ekstra god tid før forestillingsstart, siden innslipp tar litt lengre tid enn normalt. Dørene inn til salen åpner i god tid før forestilling.

 • Personer som bor i samme hushold kan sitte ved siden av hverandre i alle våre saler. 

 • Vi ber om at alle våre gjester holder minimum en meters avstand til hverandre i foajéområder og i baren. Vi ber også om at alle bruker kort som betalingsmiddel, og unngår bruk av kontanter.

 • Vi har håndsprit tilgjengelig i alle rom og på alle toaletter. 

 • Kontaktflater i salen og foajéområder desinfiseres daglig, og mellom hver forestilling.

 • Etter endt arrangement, tømmes salen bakfra. Vent med å gå fra setet ditt til raden bak deg har gått ut, slik at vi unngår samling av mennesker i slusene inn og ut av salen.

SMITTEVERNREGLER

 • Vi ber alle som føler seg syke eller har symptomer på luftveissykdommer om å holde seg hjemme. 

 • Ha god hånd- og hostehygiene. Vask hendene, og benytt deg av håndsprit. 

 • Hold minst en meter avstand til dine medpublikummere og andre personer som ikke vanligvis oppholder seg i samme hushold som deg. 

Våre renholdere gjør en fantastisk jobb med å desinfisere og rengjøre dørklinker, bordflater og toaletter flere ganger om dagen, i tillegg til før og etter konsert. Stormen Konserthus lover en ren og desinfisert sal, slik at du fortsatt kan oppleve minnerike kulturopplevelser i trygge omgivelser. 

Gode opplevelser er også viktige for helsa, og vi gleder oss til å ta imot publikum på en trygg måte. Velkommen til Stormen Konserthus!

Eline Aunmo
Kafémøblering på Sinus
, click to open in lightbox
Eline Aunmo
Kafémøblering på Sinus
, click to open in lightbox