Informasjon i forbindelse med korona-viruset

Her finner du oppdatert informasjon om korona-situasjonen i Stormen Konserthus.

04.09.202009:12 Eline Christine Aunmo

INFORMASJON OPPDATERT: 21.05.2021

Klikk her for informasjon om avlyste eller flyttede arrangementer.

--------

SMITTEVERNTILTAK:

I Stormen Konserthus praktiser vi gode smittevernrutiner slik at du skal føle deg trygg når du besøker oss. Her kan du lese litt mer om smitteverntiltakene våre:

 • I henhold til nåværende smittevernregler selger vi kun et begrenset antall billetter til hvert arrangement. I saler med faste tilviste seter, er denne kapasiteten 200 personer.

 • I Store sal vil annen hver rad være tom, og det er automatisk lagt inn 1 ledig sete mellom hvert billettkjøp.

 • På Sinus er det kafémøblering under hvert arrangement. Bord og stoler er plassert med forsvarlig avstand, og vi ber om at publikum ikke flytter på oppsettet verken i sal eller i øvrige publikumsområder.

 • På Sinus handler du fra bordet gjennom utplasserte QR-koder, og du får bestillingen servert ved bordet. Slik unngår vi ansamling av folk rundt baren. 

 • I Lille sal har vi også kafémøblering med unummererte plasser, men mindre annet er oppgitt. Ved bruk av amfi følger vi samme oppsett som i Store sal. 

 • Vi anbefaler at billetter kjøpes på nett, men vi bistår deg selvsagt i billettskrankens åpningstider (09.00–15.30) ved behov. Vi registrerer kontaktinformasjon på alle våre gjester, i henhold til eventuell smittesporing.

 • Alle forestillinger starter presis, og til det klokkeslettet som er oppgitt på billetten. Vi ber alle om å være ute i ekstra god tid før forestillingsstart, siden innslipp tar litt lengre tid enn normalt. Dørene inn til salen åpner i god tid før forestilling.

 • Personer som bor i samme hushold kan sitte ved siden av hverandre i alle våre saler. 

 • Vi ber om at alle våre gjester holder minimum en meters avstand til hverandre i foajéområder og i baren. Vi ber også om at alle bruker kort som betalingsmiddel, og unngår bruk av kontanter.

 • Vi har håndsprit tilgjengelig i alle rom og på alle toaletter. 

 • Kontaktflater i salen og foajéområder desinfiseres daglig, og mellom hver forestilling.

 • Etter endt arrangement, tømmes salen bakfra. Vent med å gå fra setet ditt til raden bak deg har gått ut, slik at vi unngår samling av mennesker i slusene inn og ut av salen.

SMITTEVERNREGLER

 • Vi ber alle som føler seg syke eller har symptomer på luftveissykdommer om å holde seg hjemme. 

 • Ha god hånd- og hostehygiene. Vask hendene, og benytt deg av håndsprit. 

 • Vi ber om at publikum forholder seg til anbefalinger om bruk av munnbind der man ikke kan holde en meters avstand. Dette gjelder for eksempel ved ankomst til konserthuset, og når man beveger seg rudnt i publikumsområdene.

 • Hold minst en meter avstand til dine medpublikummere og andre personer som ikke vanligvis oppholder seg i samme hushold som deg. 

 • I henhold til nasjonale anbefalinger om å minimere resier på tvers av kommunegrenser, er arrangementer er forbeholdt personer bosatt i Bodø kommune.

Våre renholdere gjør en fantastisk jobb med å desinfisere og rengjøre dørklinker, bordflater og toaletter flere ganger om dagen, i tillegg til før og etter konsert. Stormen Konserthus lover en ren og desinfisert sal, slik at du fortsatt kan oppleve minnerike kulturopplevelser i trygge omgivelser. 

Gode opplevelser er også viktige for helsa, og vi gleder oss til å ta imot publikum på en trygg måte. Velkommen til Stormen Konserthus!

Eline Aunmo
Kafémøblering på Sinus
Eline Aunmo
Kafémøblering på Sinus