Samfunnet + Sinus = Sant

Nytt samarbeid mellom studentene og Stormen Konserthus - Sinus NU

Til høsten lanseres en helt ny konsertserie for unge og studenter på Sinus i samarbeid med Samfunnet i Bodø, Studentorganisasjonen i Bodø og Fadderuka. – Målet er å kunne gi et godt kulturtilbud til studentene ved å tilby aktuelle artister til en veldig fin pris. På den måten kan vi øke bolyst og skape en sterkere tilknytning til sentrum for studentene, sier direktør for Stormen Konserthus Rasmus Adrian.

 

Konsertserien skal skape en møteplass og et musikktilbud som ikke konkurrerer med de eksisterende som finnes fra før av blant studentene, men tvert imot supplere. 

– Vi ser veldig fram til et tettere samarbeid med Stormen og tror det vil være et godt supplement til det tilbudet vi allerede har på campus. Vi ser at Samfunnet som konsertarena nok har utspilt sin rolle og vi er derfor glade for å kunne tilby dette sammen, sier daglig leder for Samfunnet Pål Lillengen. 

Serien starter opp til høsten med første konsert med El Papi i fadderuka. Deretter er det flere konserter på utvalgte fredager ut over høsten med blant annet Honningbarna. Og prisen er på kun 200,- for alle konsertene.

– På den måten bidrar vi til å gi et tilbud til unge og studenter i Bodø. Vi vet at pris kan være utslagsgivende for de unge gruppene og det er et viktig samfunnsoppdrag å sørge for at denne gruppen også har tilgang på kulturopplevelser som passer deres målgruppe, sier direktør på Stormen Konserthus Rasmus Adrian.

Sinus NU som konseptet heter skal være et tett samarbeid med Samfunnet, det vil si at man flytter alle de musikalske opplevelsene til Sinus.

– Dette er win win for alle. Det vil skape en involvering fra studentene som vi er opptatte av, slik at studentene selv er med på å forme konseptet og kan være en del av dette. Og for Samfunnet vil det bli bedre lydopplevelser og løse utfordringer de har i dag med sine lokaliteter, sier Adrian.

   

Direktør i Stormen Konserthus, Rasmus Adrian og Emelie Johansen fra Samfunnet ser frem til samarbeidet.

Kompetanseutvikling

Det er også intensjonen at samarbeidet med Samfunnet skal innbefatte kompetanseoverføring slik at konserthuset kan bidra til å styrke Samfunnet på campus. En slik overføring vil være bærekraftig for begge parter og for byen Bodø generelt. I dag er det en utfordring for regionen at det ikke er nok kompetanse innen teknikk/lys og lyd. Ved å lære opp frivillige og studenter vil det skape interesse, kompetanse og forhåpentligvis også skape fremtidige arbeidtakere for regionen.

– Vi har noen fantastiske muligheter på Stormen med det rammeverket vi kan tilby. Både når det gjelder lokaler, men også en sterk kompetanse på det tekniske området. Det å bidra til utvikling på dette området er sterkt sammenfallende med vårt mål om å gjøre Bodø til et bedre sted å bo, sier direktøren.

  

Ny start etter pandemi

Pandemien har gjort at tilbudet for studentene har vært begrenset i en periode, noe som studentorganisasjonene synes er trist. Dermed tror de samarbeidet kan være god timing på samarbeidet.

- Vi er veldig glad for samarbeidsprosjektet som nå settes i gang. Dette vil kunne føre til mange positive ringvirkninger for studentene i Bodø, med både større og bredere kulturtilbud, tettere bånd mellom studentene og Bodø sentrum og økt kompetanse for de frivillige studentene. Etter pandemien ser vi at behovet for frivillige studenter med kompetanse innenfor arrangement og kultur er stort, noe dette prosjektet kan være med på å bidra til å dekke, sier leder i SOB Håvard Dragland.

  

Felles innsats

Det gis ofte uttrykk for at lokaliseringen av Nord Universitet på Mørkved har vært uhensiktsmessig for Bodø og at studentlivet savnes i sentrum.

– Vi håper at dette kan bidra til mer besøk i sentrum og ikke minst at man får et forhold til byen man bor i. Kultur har den kraften. Den kan skape samhold og trivsel og rett og slett bolyst, sier. ..

Men hun/han tror likevel dette prosjektet kan vokse seg større etter hvert.

– Vi ser mange mulige samarbeid videre her. Blant annet ønsker vi å se på hvordan kan vi gjøre busstilbudet på disse fredagene mer tilpasset og til og med gratis. Jeg kan se for meg at restaurant og utelivsbransjen har middag for under hundrelappen disse dagene og har studentpris på øl. I tillegg så vet vi at næringslivet ønsker en sterkere kontakt med studentene slik at man kan fortelle om alle mulighetene man har i regionen videre, tilby lærlingeplasser eller jobb som ekstrahjelp. Studentene er våre lavthengende frukter. De har flyttet til byen, eller bor her allerede. Så må vi sørge for at de blir, avslutter Adrian.

Les mer og se programmet for Sinus NU her