Tina Charlotte Andersen (42) blir kommunikasjonssjef i Stormen Konserthus

Stormen Konserthus går fra markedsavdeling til kommunikasjonsavdeling. – Ansettelsen av Tina er en forlengelse av vår og Bodø kommunes helhetlige strategi for Stormen konserthus, sier direktør Rasmus Adrian.

22.04.202108:36 Eline Christine Aunmo

Han forteller om en omorganisering fra en ren markedsavdeling og over til fokus på bredere kommunikasjonsarbeid. At det handler om å nå ut til flere målgrupper, skape større involvering og mer bredde i relasjoner. 

 

- Gjennom vår nye kommunikasjonsavdeling skal vi over på en miks mellom formidling, publikumsarbeid, kommersielle aktiviteter og nettverksbygging i næringslivet. Dette har Tina erfaring med fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt hos Norsk Luftfartsmuseum, og denne kompetansen ser vi fram til å få glede av i konserthuset, sier Adrian.

 

Tina Charlotte Andersen (42) har bachelor i journalistikk og statsvitenskap, master i Europastudier innen kunst, historie og politikk, og tar per i dag en master i Strategi og ledelse ved Nord universitet.  (foto: Christine Karijord).

 

Vil profesjonalisere kommunikasjonen

 

Adrian forteller om høy kvalitet på stillingssøknadene som kommunikasjonssjef i Stormen konserthus. 

 

- Vi har brukt lang tid og har hatt flere lange intervjuprosesser for å sikre oss den riktige kommunikasjonssjefen. Tina er valgt i kombinasjon av gode personlige egenskaper, overførbar kompetanse fra Norsk Luftfartsmuseum, stort samarbeidsfokus og en inngående forståelse for vår visjon. Hun vil garantert komme inn og profesjonalisere vår kommunikasjon, sier konserthusdirektøren.  

 

Han forteller at Stormen Konserthus sin nye kommunikasjonssjef kommer til et hus i stor endring med et sterkt fokus på utvikling, og at det nå skal bli godt for markedskoordinator Eline Aunmo å få en leder og kollega å jobbe sammen med. 

 

- Eline har gjort et fantastisk stykke arbeid det siste året, og sammen med Tina skaper vi et «dream kommunikasjons-team» i Stormen konserthus. Mot høsten skal vi ansette enda en medarbeider i kommunikasjonsavdelingen, sier Adrian. 

 

 

En kritisk tid for kulturlivet

 

For Andersen handler mye av kommunikasjonsjobben om å bli en strategisk støtte og medspiller i ledergruppense visjoner, skape åpenhet og bidra til publikumsutvikling og omdømmebygging.

 

- Jeg går inn i denne jobben på et ganske kritisk tidspunkt etter lange nedtegnelser i kulturlivet. Vi er på tur inn i post pandemi og det vil være viktig med et sterkt fokus på hvordan vi når ut og ikke minst møter folk når vi åpner opp igjen. Det er mye psykologi, og det er allerede gjort undersøkelser på det å bevege seg i store folkemengder igjen etter lang tid i delvis isolasjon. Det er ikke alle som vil føle seg komfortabel i store folkemengder, selv etter vaksinering. I tillegg endres folks vaner. Dette må vi ta hensyn til, sier Andersen.

 

Dermed blir oppgaven med å fylle opp saler, møte folk på en trygg og god måte og tilby gode opplevelser, en viktig del av arbeidet som venter. 

 

- Mitt mål er å bidra til å gjøre Stormen konserthus enda mer tilgjengelig og enda mer relevant for folk. Også i den digitale kulturverdenen. Når vi i dag vet at fire av ti gruer seg til å oppsøke store folkemengder blir det også viktig å videreutvikle det digitale kulturtilbudet. På den måten kan vi også skape og spre opplevelser inn i nye geografiske nedslagsfelt, sier Andersen. 

 

Tina Charlotte Andersen (42) har tidligere jobbet som journalist og har lang erfaring med strategisk kommunikasjon og markedsarbeid fra blant annet Nav Nordland, Bodø kommune og Norsk Luftfartsmuseum. Hun starter i jobben som kommunikasjonssjef ved Stormen konserthus 1. august 2021. (foto: Christine Karijord). 

Stor tro på åpenhet

 

For Andersen er tydelighet, åpenhet og tilgjengelighet grunnleggende prinsipper og verdier for god kommunikasjon.

 

- Å være åpen handler om ærlighet og er en investering i tillit. Både på innsiden av en organisasjon og ut mot publikum. Man må tåle kritikk, se på det som en verdi å være transparent. Enten det gjelder gode eller dårlige nyheter, sier Andersen.

 

Hun mener det også er viktig å by på seg selv og være tilgjengelig.

 

- Det er viktig å skape relasjoner. Både til publikum og nettverk rundt kulturinstitusjonen. Det er der magien skjer. Stormen konserthus har et samfunnsansvar og for meg blir det viktig bidra til at folk får eierskap til konserthuset, sier Andersen som ser fram til å bli bedre kjent med både utfordringer, organisasjonen og nye kolleger. 

 

Jeg ser fram til å finne min plass, og ønsker virkelig å bidra til å skape positivitet som siver ut dørene i Stormen konserthus, smiler Andersen.