Les mer om prosjektet Big Bang Festival

BIG BANG er et europeisk nettverk av arrangører som skaper lokale festivalopplevelser med eventyrlig musikk og lydkunst for et ungt publikum mellom ca. 4 og 12 år.

03.11.202110:36 Tone Ingvaldsen

Nettverket består av ca. 20 større konsert- og kulturhus i Europa hvor flere har residensorkestre som i Stormen Konserthus. Blandt medlemmer finner man bl.a. Opéra de Rennes (Frankrike), Centro Cultural de Belém (Portugal), Desingel Antwerpen (Belgia), Wilminktheater (Nederland), Eesti Kontsert (Estland), The Ark (Irland).

Nettverkets deltakere avholder hver år sin egen BIG BANG festival, hvor de forvandler sine lokaler til en musikalsk labyrint av opplevelser. Når publikum møtes av BIG BANG, opplever de et fargerikt musikalsk program med musikkforestillinger, lydinstallasjoner og konserter.

BIG BANG involverer barn, og pirrer deres nysgjerrighet og eventyrlyst, både som publikum og som aktive deltakere i kunstopplevelser.

Stormen Konserthus har på vegne av Stormenkvartalet nylig inngått avtale om medlemskap med BIG BANG-nettverket. Gjennom dette medlemskapet får vi adgang til utveksling av erfaringer, produksjoner og muligheter for internasjonal co-produksjon med andre BIG BANG-medlemmer.

BIG BANG-nettverkets formål er flerfoldig, bl.a. å:

- gjøre barn bevisste om kulturelt mangfold i musikkens verden

- lette og tilskynde transnasjonal mobilitet mellom musikere, komponister og deres arbeid

- berike og utvikle kvaliteten av musikk, der tilbys barn i Europa

- oppmuntre kunstnere til å skape ny musikk i en tverrkunstnerisk arbeidsform for barn i Europa

- utvikle dialog og samarbeid mellom kulturarbeidere og kunstnere, som organiserer og skaper musikk til barn.

- utvikle et bæredyktig samarbeid og kunnskapsutveksling mellom europeiske kulturaktører

Stormen Konserthus har tatt initiativ til et samarbeid i Stormenkvartalet mellom konserthuset, Arktisk Filharmoni og biblioteket (og BRG) om å gjennomføre årlige BIG BANG-festivaler fra 2021.

Dette samarbeidet mellom de tre aktørene er første gang Stormenkvartalets faste beboere går sammen om å løfte et større projekt i fellesskap. Stormen Konserthus har påtatt seg rollen som koordinator for festivalen, og har økonomisk ansvar, mens både biblioteket og Arktisk Filharmoni legger lokale- og personalressurser i samarbeidet.

Formålet med BIG BANG Bodø er over en årrekke å utvikle et markant kvalitetsbevisst festivaltilbud for en yngre aldersgruppe med lokal og nasjonal synlighet.

Noe som gjør BIG BANG til noe unikt er, at den enkelte arrangør forventes å produsere produksjoner lokalt og å dele produksjonerne blandt de øvrige nettverkmedlemmene.

Som medlem av nettverket får vi i Stormenkvartalet både mulighet til å utvikle våre egne projekter i fellesskap, i tillegg vi får muligheten til å presentere noen av de mest innovative og kvalitetssikre internasjonale musikk- og kunstprojekter for barn i Bodø.

Den første utgaven av BIG BANG Bodø planlegges som en 1-dagers festival den 27. november 2021.

Fra 2022 er ambisjonen at BIG BANG Bodø skal presentere egenproduksjoner i samarbeid mellom beboerne i Stormenkvartalet og eksterne kunstnere eller kompanier.Med BIG BANG Bodø får byen en musikfestival for barn og barnekultur, som har et unikt og gjennomprøvet blikk på møtet mellom de yngste publikummerne og kunstneriske opplevelser. Projektet bygger kompetanse blandt de involverede arrangører, resulterer i konkrete produksjoner med mulighet for etterfølgende international turnevirksomhet og ikke minst utvikler morgendagens kunst- og kulturbrukere.