Change my way of seeing seeing is about thinking

10.10.201814:25 Benedicte Kilvær Eilertsen

A K Dolven 

Jeg fant

Jeg fant


I eventyret «Prinsessa som ingen kunne målbinde» verdsetter Askeladden hverdagslige ting.

På samme måte ser A K Dolven i kunstprosjektet jeg fant jeg fant – alt er ikke som du tror det er ser du verdien i materiale som hun mer eller mindre tilfeldig har kommet over eller funnet. Det være seg et gammelt familiefotografi, kampesteiner, dagslys, samiske eventyr og sagn, formen til en gatelykt eller stemmene til folk fra Bodø.


Til sammen består kunstprosjektet – laget spesielt til Stormen Konserthus og Stormen bibliotek – av fire installasjoner.

Landskap

Med installasjonen change my way of seeing seeing is about thinking plasserer Dolven seg inn i en landskapsmaleritradisjon knyttet til Nord-Norge. Verket har samtidig klare refereranser til en modernistisk, abstrakt maleritradisjon.

Installasjonen består av 272 malerier i samme format (20 x 40 cm) og en naturstein på 19 tonn donert av Gunn Helmersen. To av maleriene har en mørk palett, mens de resterende bildene har en dus palett – de er nærmest helt hvite.

Malerienes horisontale format, og det vannrette transparente feltet i maleriene som kan minne om en horisont, gir referanser til landskapsmaleritradisjonen.

Effekten av Dolvens malemetode gjør at det oppleves som om lyset kommer innenfra bildene. Det abstrakte, ekspressive uttrykket i enkeltmaleriene, og verkets iscenesettelse av et stille landskap med stein i bunn og åpen himmel, gjør det nærliggende å tenke på en modernistisk maleritradisjon.

Forstått som avtrykk av lys eller minner av tidligere kunstverk viser installasjonen med den ambisiøse tittelen tilbake til en askeladdenaktig måte å forstå verden på – der enhver ting har sin betydning, og der det som virker ubetydelig kan få oss til å se og tenke nytt.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox