Vi vil gjøre Bodø til et bedre sted å bo

Stormen Konserthus har som formål å skape store opplevelser til flere og sørge for et kunstnerisk mangfold til alle byens målgrupper.

30.10.201815:04 Synne Marie Tømmerberg

Midt i Bodø sentrum, på "beste tomta i byen", ligger to hvite hus tett i tett. Stormen, med bibliotek og konserthus, åpnet 15. november 2014 og byggene har allerede vunnet flere arkitekturpriser. Konserthuset har fra 2019 dreid seg bort fra å være et utleiehus, og vendt seg mer i retning av egenproduksjon. Ved å egenprodusere og ta grep om bookingen, sørger vi for at det kunstneriske tilbudet kommer alle publikumsgruppene til gode, i tillegg til at man har fokus på høy kunstnerisk kvalitet. Vi skal rett og slett å kunne tilby større opplevelser for flere!

Vår visjon er å gjøre Bodø til et bedre sted å bo.

Kultur er viktig fordi den binder oss sammen, skaper felleskap og den kan ha en samfunnsbyggende kraft. Stormen Konserthus skal være et bankende hjerte i Bodøs kultur- og samfunnsliv. Ikke bare et hus man kan leie, men en aktør som er med å skape opplevelser, støtter og fremmer kulturlivet og bidrar til utvikling og trivsel i regionen. Vi jobber hver dag for å styrke folks tilhørighet til konserthuset og sørge for at alle i kommunen skal føle at konserthuset er litt "deres". Gjennom prosjekter som Fargespill, Låtfesten og Lørdag i Stormen jobber vi for å skape kultur for målgrupper som det er viktig å inkludere i tillegg til å være med på å bygge opp lokale talenter. Vi jobber side om side med samarbeidspartnere og kultur- nærings og reiselivet i Bodø for å nå vår visjon om å gjøre Bodø til et bedre sted å bo.


Bygget og salene
I hjertet av Stormen Konserthus finner du Store sal med plass til ca 900 sittende publikum. Huset har også et scenetårn som gir store muligheter for teaterkulisser og spennende scenografi. Konsertsalen har allerede fått ry på seg som en av verdens beste saler å fremføre akustisk musikk i. I tillegg finnes en lillesal med plass til 250, en kammersal med plass til 80 og foajeér, godt egnet til både mottakelser, konserter og andre arrangementer.

I kjelleren finner du Sinus, Bodøs legendariske klubbscene, med plass til 460 i publikum fordelt på to plan. Den daglige aktiviteten i huset innebærer alt fra store rockekonserter, klassiske mesterverk, teateroppsetninger og dans – i tillegg til store og små kurs og konferanser.

Bærekraft

Vi er selvsagt miljøfyrtårn, men når vi på Stormen Konserthus snakker om bærekraft, så snakker vi om den kulturelle og sosiale bærekraften. Alle våre prosjekter har som formål at de skal kunne videreføre verdi til regionen. Derfor ser vi alltid etter prosjekter hvor vi kan tilføre gode opplevelser samtidig som vi kan overføre kompetanse og videreutvikle og stimulere kulturmiljøet. Bærekraft handler mye om hvordan vi skaper samfunn det er godt å leve i. Vi tror at kultur kan bidra til dette og dette er drivkraften med vår visjon om å gjøre Bodø til et bedre sted å bo.

Priser tildelt Stormen Kulturkvartal:
Betongelementprisen 2015
Statens byggeskikkpris 2015
Årets designpris, Opplys 2017
Anton Christian Houens fonds diplom 2019


Prosjekter rettet mot Barn & Unge

Fargespill - Helårs møteplass for barn og unge med integrering og kreativ og sosial utfoldelse som formål.

Sinus Café ungdomsklubb 

Lørdag i Stormen - Tilbud til barnefamilier

Big Bang festival - Musikkfestival for barn

Ung Barokk

Sinus Nu - for unge og studenter

Internasjonale Prosjekter

Aria Borealis

EU prosjekt

Big Bang festival