Dette er Stormen 2024

Bodø er kulturhovedstad i 2024 og Stormen er engasjert i flere prosjekter knyttet til dette. Konserthusets målsetning er å sørge for verdiskapning i et langsiktig perspektiv, dermed er alle prosjektene utviklet for å sørge for dette og for at de er med på å bidra til at Bodø blir et bedre sted å bo.

28.10.202116:26 Tina Charlotte Andersen

Våre ambisjoner for 2024 er: 

  • 5 ekstra store opplevelser/konserter
  • 10 store konferanser
  • 5 Internasjonale samarbeid som setter Bodø på kartet innenfor kultur
  • Prosjekter for barn og unge

Våre prosjekter

Aria Borealis

"Sangkonkurransen som vil samle de største i verden innenfor sjangeren"


Stormen Konserthus er vertskap og partner i den internasjonale festivalen og sangkonkurransen Aria Borealis Bodø. Festivalen vil skape et møte mellom musikkentusiaster over hele verden som kommer sammen gjennom konserter, workshops og muligheter til å følge konkurransen i midnattsolens land. Les mer

Big Bang

"The Big Bang Festivale is the largest art event for children worldwide.”

Festivalen for barn og unge er en tredagers event med formål å utvide kvaliteten av musikk som tilbys til barn og unge. Festivalen er 25 år og deltagerlandene er blant annet Island, Canada og Frankrike. Festivalen har også som formål å forsterke samarbeid mellom kulturarbeidere og artister som jobber mot barn og unge og tilrettelegge for utviklingsprogrammer som bidrar til kulturelt mangfold. Det planlegges en-dags festival i 2021, deretter tre-dagers festival årlig frem til 2024. 

Fargespill

Lysprosjekt

Lydprosjekt

Danseprosjekt

, click to open in lightbox